Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ

  • Thạc sĩ : Thầy Tuấn  (0919190879)
  • Tiến sĩ  :  Cô Linh      (0943398837)
  • Email: khoatienganh@hou.edu.vn

TUYỂN SINH HỆ VĂN BẰNG 2

TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Scroll